Verzend en retourbeleid

Voor producten die niet op voorraad zijn, moet u rekening houden met een paar dagen of weken extra levertijd aangezien deze producten besteld dienen te worden en wij afhankelijk zijn van de leverancier. In de meeste gevallen zijn de levertijden 2 werkdagen als de leverancier de producten op voorraad heeft.

Retourbeleid

In de meeste gevallen kunt u een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen retourneren.

Indien het product een verzegeling bevat en dit nog intact is kunt u contact met ons opnemen en aangeven om welke producten het gaat. Wij zullen dan overleggen met de leverancier of dit product retour kan.

Voorwaardes voor retourneren:

het product niet is gebruikt
het geen product is dat snel kan bederven
het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, medicijnen, drogisterij artikelen enz.)
de verzegeling nog intact is
het product of dienst geen logies, reis, restaurantbedrijf, vervoer of vorm van vrijetijdsbesteding betreft
het product geen los tijdschrift of losse krant is
de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:

1.op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling.

2.zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen

3.De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@autoservicepolder.nl, indien gewenst met behulp van het herroeping formulier dat via de website van auto service polder, https://www.autoservicepolder.nl/contact, kan worden opgevraagd.

4.De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan auto service polder, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

Verwerking van uw retourzending
Na ontvangst van uw retourzending zullen wij de geretourneerde artikelen beoordelen. Indien de verpakking of product is beschadigd zullen wij de artikelen niet vergoeden en zullen wij hierover contact met u opnemen. Als de retourzending in orde is streven wij ernaar om het bedrag binnen 5 werkdagen over te maken naar de bankrekening nummer die ook is gebruikt voor de bestelling.